Barnoota Afaan oromoo


Maxxansaalee Haaraa Barnoota Afaan Oromoo

QOTAA NAJJOO: Lammiisaaf Tasfaayeetiin

QOTAA NAJJOO: Lammiisaaf Tasfaayeetiin Godina wallaggaa Lixaa Magaalaa Najjoo Marsee lafa qalaadii 24 jechuun dheerina Kiiloomeetira 25 magaalattii marsee argama ...
Guutummaasaa>>

Seenaa Odaa Bultum: Hamzaa Jamaaliitiin

Seenaa Odaa Bultum! (H.JM) Odaalee shanan godinaalee Oromiyaa keessatti argaman keessaa Odaan Bultum isa tokko yammuu ta'u godina Harargee Lixaa ...
Guutummaasaa>>

Walaloo Duula Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Daraaraa Nurgiitiin

Walaloo Duula Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Daraaraa Nurgiitiin Lafeefi dhiigni Abbootaa Aarsaa godhee erga fidee, Baasii labsi naan jedha Naanis ...
Guutummaasaa>>

Barnoota Afaan Oromoo Kutaa 5ffaa: GAALEE (PHRASE)

BARANNOO 5FFAA: GAALEE (PHRASE) Oroliyana Daniel f Gelana Kissi Gaaleen wal hammannaa jechootaati; bakka bakkatti garuu jechi tokko qofaa isaa ...
Guutummaasaa>>

Warraaqsa Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Maalummaa Jechaa

Warraaqsa Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Maalummaa Jechaa: Via: Beekan Gulummaa Jechi iddoo adda addaatti hiika adda addaa qabaachuu nimala. Kanaafuu ...
Guutummaasaa>>

WARRAAQSA QULQULLINA AFAAN OROMOO… BARANNOO 4FFAA: SIRNA TUQAALEE

WARRAAQSA QULQULLINA AFAAN OROMOO...BARANNOO 4FFAA: SIRNA TUQAALEE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dursinee nagaa keenya jaalalaaf kabajaa isiniif dhiyeessina, nagaan keenya isin haa ga'u! ...
Guutummaasaa>>

Warraaqsa Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: A-B-C-D, Lataa Qana’iitiin

Cittoofi hiitoon wal ga'ee Itti haa galu dhukkubni Yoo Qubee koo hin bareechiin Maaluma naaf godha qubni?! Qubee abbootiin keenya ...
Guutummaasaa>>

Warraaqsa Barreeffa Qubee Afaan Oromoo: Sirna Tuqaalee

SIRNA TUQAALEE: BARUMSA AFAAN OROMOO. - Sirna tuqaalee jechuun tuqaalee adda addaa barreeffama keessatti tajajilan seeraan itti fayyadamuu jechuudhaa tuqaalee ...
Guutummaasaa>>

Warraaqsa Qubee Afaan Oromoo Kutaa 1ffaa: SAGALEE GABAABAA FI DHEERAA

WARRAAQSA QULQULLINA AFAAN OROMOO ...BARANNOO 1FFAA: (SAGALEE GABAABAA FI DHEERAA) Qubeewwan Afaan Oromoo warra lamaan kana: 1. Qubee Dubbachiiftuu:- A(a), ...
Guutummaasaa>>

Yaada Qabdan Kennaa

Yaada Qabdan Kennaa